Integritetspolicy och GDPR hos Lundgrens Motor

Lundgrens Motor hanterar dina lämnade uppgifter med respekt och hänsyn. Nedan kan du läsa mer om hur vi använder och lagrar dina uppgifter enligt GDPR (General Data Protection Regulation, det vill säga dataskyddsförordningen).

UPPGIFTER OCH LAGRINGSTID
När du fyller i ett formulär på hemsidan lagras uppgifterna i de fält som fylls i. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt avseende ändamålet. Vi grundar insamlingen av dina angivna uppgifter på ditt samtycke. Inga uppgifter säljs eller skickas vidare till tredje part.

ÄNDAMÅL FÖR DINA UPPGIFTER
Uppgifterna samlas in från dig för att vi ska kunna kontakta, upprätta och, eller bibehålla en affärsrelation med dig.

TA DEL AV, UPPDATERA ELLER RADERA DIN LAGRADE INFORMATION
Du har rätt att begära information om vilka uppgifter vi har lagrade om dig upp till en gång per år. Du har även rätt att när som helst begära uppdatering eller radering av dina uppgifter. Du kan alltid kontakta oss för att ta reda på vilka uppgifter vi har lagrade som rör dig och din kundrelation hos oss.

DITT SAMTYCKE
Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till användning och lagring av dina personuppgifter. Det kan du göra när som helst – och genom att kontakta oss.

Om du anser att vi har hanterat dina uppgifter på ett sätt som ej är förenligt med våra angivna direktiv har du rätt att klaga hos Integritetsmyndigheten eller till en tillsynsmyndighet.

​​​​​​​Om du inte samtycker till att dina lämnade uppgifter samlas in och lagras är du välkommen att ringa, mejla eller besöka oss i butiken.

Har du frågor om GDPR, eller är nyfiken på en motorcykel från BMW?

Kontakta oss: